As tarifas do noso hotel mantéñense durante todo o ano, do 1 de xaneiro ao 31 de decembro. O noso establecemento permanece pechado os días 24 e 25 de Decembro e todos os luns, martes e mércores, salvo os de época vacacional, os festivos, ou os que sexan previos ou posteriores a un festivo. Estas tarifas son en réxime de só aloxamento.